loading...

Bóng chuyền nữ cúp Liên Việt: 'Hiện tượng' dừng bước

(Bán kết 1 Cúp bóng chuyền Liên Việt 2017) VTV Bình Điền Long An gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với "hiện tượng" Tiến Nông Thanh Hóa.

Video trận Tiến Nông Thanh Hóa - VTV Bình Điền Long An (Bản quyền thuộc VTVcab):

Nguồn: 24H.COM.VN

Xem thêm : bong chuyen nu cup lien viet, thong tin lienvietpostbank, tien nong thanh hoa, nh cong thuong, binh dien long an, the thao 24h, tin thể thao, bao the thao, the thao 247, tin tuc bong da, the thao bong chuyen nu cup lien vietthong tin lienvietpostbanktien nong thanh hoanh cong thuongbinh dien long anthe thao 24htin thể thaobao the thaothe thao 247tin tuc bong dathe thao
Bóng chuyền nữ cúp Liên Việt: 'Hiện tượng' dừng bước (Bán kết 1 Cúp bóng chuyền Liên Việt 2017) VTV Bình Điền Long An gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với "hiện tượng" Tiến Nông Thanh Hóa.

Video trận Tiến Nông Thanh Hóa - VTV Bình Điền Long An (Bản quyền thuộc VTVcab):

Bóng chuyền nữ cúp Liên Việt: 'Hiện tượng' dừng bước

loading...


loading...