Hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!

(cuoi) - Những câu thơ được đối đáp tài tình, độc đáo, hài hước của Hoài Linh và Chí Tài.

* *

MỜI CÁC BẠN XEM NHỮNG TIN BÀI ĐỘC ĐÁO KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

nhac-cuc-boc-c72a466126.html"> <a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-border" alt="Những chú bé nhảy theo điệu nhạc cực bốc" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-03/thumbnail/1341282247_embenhaytheonhac.jpg" />

nhac-cuc-boc-c72a466126.html"> Em bé nhảy theo nhạc

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-14/1342223719-emoihanoinong.jpg" class="thumb-border" alt="Cái gì ở chị em hấp dẫn nhất?" />

Em ơi Hà Nội nóng

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-14/1342223784-hoailinh-cuagai.jpg" class="thumb-130" />

Hoài Linh cưa gái

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-14/1342223937-hai-huoc.jpg" alt="Xuân Hinh dạy con khi ra thành phố" class="thumb-border" />

Every I Love You

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-130" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-14/1342223530-ovietnam58.jpg" />

Đôc đáo ở Việt Nam

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-130" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-06-25/1340597501_hoi-quan-cuoi-50.jpg" />

Tự nhiên như ở nhà

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-130" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-06-28/1340855560-hai5.jpg" />

Ảnh đôi (.)(.) sexy

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-130" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-06-30/1341020079_nuhonduoinuoc.jpg" />

Nụ hôn độc đáo

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-14/1342224230-chuoi.jpg" />

Đạt hay không đạt

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-14/1342224179-hai2.jpg" class="thumb-border" alt="Tin vịt mới nhất về kỳ thi Đại học 2012" />

70 năm vẫn chạy tốt

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-border" alt="Tin vịt: Công nghệ chỉ có ở Việt Nam" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-06-05/thumbnail/1338886041_Tranhvui200-1017.jpg" />

Công nghệ ở Việt Nam

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-14/1342224292-nong.jpg" />

Nóng và chống nóng
Tư Cười (24H.COM.VN)

Nguồn: 24H

Xem thêm : hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h, 24h, cuoi, hai, video, clip, cười, hài hai hoai linhvideo clip cuoihai chi taivideo cuoibaohoi quan cuoicuoi 24h24hcuoihaivideoclipcườihài
Hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ! (cuoi) - Những câu thơ được đối đáp tài tình, độc đáo, hài hước của Hoài Linh và Chí Tài.

* *

MỜI CÁC BẠN XEM NHỮNG TIN BÀI ĐỘC ĐÁO KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

nhac/23.html" id="link" class="link">nhac-cuc-boc-c72a466126.html"> <a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-border" alt="Những chú bé nhảy theo điệu nhac/23.html" id="link" class="link">nhạc cực bốc" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-03/thumbnail/1341282247_embenhaytheonhac.jpg" />

nhac/23.html" id="link" class="link">nhac-cuc-boc-c72a466126.html"> Em bé nhảy theo nhac/23.html" id="link" class="link">nhạc

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-14/1342223719-emoihanoinong.jpg" class="thumb-border" alt="Cái gì ở chị em hấp dẫn nhất?" />

Em ơi Hà Nội nóng

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-14/1342223784-hoailinh-cuagai.jpg" class="thumb-130" />

Hoài Linh cưa gái

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-14/1342223937-hai-huoc.jpg" alt="Xuân Hinh dạy con khi ra thành phố" class="thumb-border" />

Every I Love You

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-130" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-14/1342223530-ovietnam58.jpg" />

Đôc đáo ở Việt Nam

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-130" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-06-25/1340597501_hoi-quan-cuoi-50.jpg" />

Tự nhiên như ở nhà

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-130" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-06-28/1340855560-hai5.jpg" />

Ảnh đôi (.)(.) sexy

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-130" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-06-30/1341020079_nuhonduoinuoc.jpg" />

Nụ hôn độc đáo

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-14/1342224230-chuoi.jpg" />

Đạt hay không đạt

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-14/1342224179-hai2.jpg" class="thumb-border" alt="Tin vịt mới nhất về kỳ thi Đại học 2012" />

70 năm vẫn chạy tốt

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-border" alt="Tin vịt: Công nghệ chỉ có ở Việt Nam" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-06-05/thumbnail/1338886041_Tranhvui200-1017.jpg" />

Công nghệ ở Việt Nam

<a target=hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!, Video Clip Cười, Cười 24H, hai hoai linh, video clip cuoi, hai chi tai, video cuoi, bao, hoi quan cuoi, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-14/1342224292-nong.jpg" />

Nóng và chống nóng
Tư Cười (24H.COM.VN)
Hài Hoài Linh: Đối đáp câu thơ!