Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Doanh nghiệp vẫn cần có con dấu

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Doanh nghiệp vẫn cần có con dấu

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho hay, hiện nay trong Luật vẫn quy định cần có con dấu, chuyện không cần thì phải đợi các bước tiếp theo, vì đang có nhiều văn bản ngoài Luật doanh nghiệp vẫn yêu cầu sử dụng con dấu trong các chứng thực, văn bản pháp lý. >> Để con dấu không trở thành… "cụ dấu"! >> Doanh nghiệp được “tự chủ” việc sử dụng con dấu
Xem tiếp